Leczenie endodontyczne (kanałowe)

Leczenie polegające na usunięciu zakażonej lub zapalnie zmienionej miazgi z wnętrza zęba, oczyszczeniu i poszerzeniu kanału, zdezynfekowaniu go przy pomocy specjalnych środków i szczelnym wypełnieniu odpowiednim materiałem.Przyczyny zapalenia lub zakażenia miazgi mogą być różne: głęboka próchnica, wielokrotne zabiegi wykonywane na zębie a także uraz zęba.

Zęby wymagające leczenia kanałowego mogą być przyczyną tępego lub ostrego bólu, może występować długotrwała nadwrażliwość na ciepło i zimno, bolesność zęba przy dotyku i żuciu, przebarwienie zęba , powiększenie i wrażliwość węzłów chłonnych oraz obrzęk i bolesność przyległych do zęba tkanek. Czasem zdarza się też, że objawy nie występują, a o toczącym się procesie chorobowym miazgi zęba pacjent dowiaduje się po badaniu stomatologicznym lub wykonaniu zdjęcia rtg.
Większość zębów może być leczona endodontycznie. Czasami ząb nie może być uratowany ze względu na brak dostępu do kanałów, pęknięcie korzenia ,duży zanik kości wokół korzenia który uniemożliwia utrzymanie zęba lub gdy nie ma możliwości szczelnej odbudowy korony. W przypadku leczenia bardziej skomplikowanego (zamknięcie perforacji, usunięcie złamanego narzędzia, udrożnienia zobliterowanego kanału) wymagana może być dodatkowa wizyta z użyciem mikroskopu endodontycznego.
Znieczulenie do leczenia kanałowego jest nieodpłatne.
Po wypełnieniu kanałów ząb zamyka się materiałem kompozytowym lub odbudowuje protetycznie, aby przywrócić go do pełnej funkcjonalności.
Bezpośrednio po zabiegu i przez kilka kolejnych dni ząb może być bardziej wrażliwy. Dolegliwości można złagodzić środkami przeciwbólowymi.

Top